post

Глобалните инвестиции в енергеика през 2015 г. са били в размер на 1,8 трилиона долара. Това е спад с 8 на сто в сравнение с 2014 г. и се дължи най-вече на рязко намаляване на инвестициите в проучване и добив на нефт и природен газ, става ясно от доклада World Energy Investment 2016 на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

След три поредни години на първото място що се отнася до инвестиции в доставката на енергия, САЩ са изместени от Китай, където се отчитат рекордни нива на инвестициите в електроенергетика. В същото време в САЩ инвестициите в нефт и газ вървят стабилно надолу.

МАЕ отбелязва, че е в ход изместване на световните инвестиции към нисковъглеродни технологии. Новите ВЕИ и ядрени мощности, които са въведени в експлоатация през 2015 г., са надвишавали глобалното търсене на енергия.

Инвестициите в енергийна ефективност са нараснали с 6%, въпреки поевтиняването на енергията и суровините на едро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *