post

Столичен хотел се снабдява със 100% зелена енергия. Енерго-про Енергийни услуги е подписала договор с Park Inn Sofia за снабдяване с енергия, придобита от възобновяеми източници.

Хотелът е получил удостоверение за зелена енергия, издадено на база Гаранциите за произход, публикувани от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). То гарантира, че съответният обект използва изцяло електроенергия, произведена от възобновяеми източници, уточниха от Енерго-Про Енергийни услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *