post

През месец април се очаква ЕС да приеме нови завишени стандарти, ограничаващи вредните газове на редица индустриални обекти, включително такива като българските ТЕЦ-ове на въглища. През седмицата Българската минно-геоложка камара, която представлява бизнеса с лигнитните въглища, се обяви твърдо срещу промените в така наречения Референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации.

Според бранша, тези реформи ще доведат до непоправими щети на българския въгледобив и енергетика, ще се стигне до затваряне на Топлоелектрически централи, защото няма да има пари за тяхната модернизация, което ще доведе и до загуба на работни места в “Мини Марица-изток”. ТЕЦ-овете предимно на лигнитни въглища произвеждат над 25% от електроенергията в страната. Засегнатите в енергийния сектор твърдят, че заложните нови екологични норми са непостижими. Предложеният от ЕК документ съдържа пределни прагове за емисиите на серен диоксид, азотен оксид, живак и прахови частици. България, Полша и още няколко делегации в междуправителствения орган, който одобрява регулациите, са поискали те да бъда смекчени. Има голяма вероятност обаче проектодокументът да бъде приет в този му вид, дори Българското правителство да гласува против. Защото до дебат  по същество на стойностите нe се е стигнало, а мнозинството от държавите подкрепят предложението.

Ето какво заяви в интервю за предаването “Събота 150” на програма “Хоризонт” говорителят на Европейската комисия по околната среда Енрико Бривио.

ЕС регулира влиянието на големите индустриални мощности върху околната среда. Това става посредством така наречените “най-добри налични техники”. Опитваме се да определим коя е най-добрата технология за различните сектори. Така се въвеждат равни условия за индустрията. От друга страна, това е много важно за здравето на хората, тъй като съществен дял от вредните газове в атмосферата се дължи на големите горивни инсталации в електроцентралите – 46% от всички емисии на серен диоксид, 18% от азотния оксид, 39 на сто от живака и 4 % от праховите частици. Тези вещества застрашават гражданите.

Ето защо, намаляването на вредните емисии е от решаващо значение за здравето на българския народ. Предложените нови стандарти са постижими благодарение на общоизвестни технологии, широко разпространени още от 2010г насам. Така че, постигането на занижени нива на вредните емисии няма да бъде разрушително за сектора България, ако тя желае да продължи да използва въглищни електроцентрали.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *