post

Близо 17 процента от използваната в Европейския съюз енергия е била от възобновяеми източници. Данните са на Евростат за 2015-та година, а делът е двойно по-голям от предходната година. Съюзът си е поставил за цел до 2020-та една пета от енергийното потребление да е от такива източници.

Най-висок дял на възобновяема енергия – 54 на сто – има Швеция. Следват Финландия с 39, Латвия с 38 и Австрия с 33 процента. На дъното на таблицата са Люксембург и Малта с по 5, Холандия с 6, Белгия и Великобритания с по 8 на сто. Всяка отделна държава в Европейския съюз има определена стойност, която трябва да достигне до 2020 година, като се отчита потенциалът на възобновяемите източници и икономическата мощ на страната. От 28-те страни 11 вече са достигнали своите цели, сред които и България. На Австрия и Словакия им липсва по един процент, докато Холандия, Франция, Ирландия, Люксембург и Обединеното кралство са най-отдалечени от заложените стойности. За 2030 година Европейският съюз си е поставил за цел да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници до минимум 27 процента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *