post

Със заповед на енергийния министър Теменужка Петкова се прекратява концесията за мина “Оброчище” поради установено нарушение. Заради неизплащане на концесионното възнаграждение се спира действието на договора за предоставяне на концесия за манганови руди чрез добив от находище “Оброчище – Северозападен участък”. През миналата седмица работниците там отново излязоха на протест, тъй като концесионерът за пореден път не има изплати навреме заплатите, както и ваучерите за храна, които им се полагат според договорите.

През месец октомври Министерството на енергетиката е изпратило писмо до концесионера – “Евроманган” АД за доброволно изпълнение на задължението. Въпреки това, към 30-ти май 2017 г. неизплатените концесионни такси са в размер на близо 205 хил. лв. Определя се 14 дневен срок за изплащане за задължението. Министър Петкова подчертава, че мината се наблюдава стриктно и независимо, че договорът се прекратява временно, концесионерът има задължение да осигурява безопасни условия на труд на служителите си и да обезопасява рудника.

В момента на място в мина “Оброчище” е зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, който ще връчи заповедта за прекратяване на концесията на представители на фирмата концесионер.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *