post

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) е обезпокоена от плановете за продажба на Българската независима енергийна борса (БЕНБ) на БФБ. Това става ясно от становище на АСЕП, което е изпратено министъра на енергетиката Теменужка Петкова, до председателя на борда на БЕХ Петър Илиев, както и до председателя на енергийния регулатор доц. Иван Иванов.

АСЕП изразява опасения, че конфигурирайки собствеността на енергийната борса като част от фондовата и предлагането на пакет от акции на външни инвеститори, ще позволи на чужди преносни оператори и борси да придобият контрол над БНЕБ, което би лишило националния ни оператор ЕСО от естествени позиции да управлява, провежда и контролира електроенергийната система чрез дялово участие в борсовия пазар, се казва в становището.

Друг проблем, който от Асоциацията виждат в плана за продажбата на БНЕБ на фондовата ни борса е свързан с това, че тя може да доведе до забавяне на проектите, по които БНЕБ работи в момента – търговия в рамките на деня и обединяването на пазарите България – Румъния, като част от общата интеграция с общия европейски електроенергиен пазар.

Според АСЕП борсата трябва да предполага достатъчна степен на прозрачност и пълна ликвидност на базата на перфектни правила и действието на клирингова къща, която към момента се отлага като решение. Наличието на надзор на пазара, който да е отговорен за контрола и сигурността на пазара се променя от една с друга държавна структура, което е вид подмяна на реформи, посочват още от Асоциацията.

И допълват, че са обезпокоени и от липсата на обществено обсъждане за един толкова важен акт като смяната на собственост на енергийната борса, без необходимите промени в ЗЕ с цел осигуряване на дълготрайни и стабилни ефекти. БНЕБ е титуляр на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, който има своите специфики – търговия в реално време, търговия на специални продукти, различни по време и профил, корелирани с търговски резултати с други свързани оперативни и мрежови системи. Електроенергията се търгува и потребява неравномерно и изисква планиране в дългосрочен план и ден напред. Борсовият пазар трябва да предоставя възможност за физическа доставка на електроенергия с възможности за управление на риска с минимални разходи по транзакциите, се казва още в становището.

В него се подчертава още, че АСЕП отчитат поетите ангажименти на БЕХ по споразумението с Европейската комисия за прехвърляне  собствеността на БНЕБ  до 31.07.2017 г. като част от постигнането на целите за по-голяма независимост на борсовия оператор и отделянето му от вертикално-интегрираното предприятие БЕХ, повишаване на оперативна независимост и осигуряване на финансовата стабилност на борсовия оператор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *