post

Европейският съвет одобри предварителното споразумение, постигнато между Естонското председателство и Европейския парламент за реформиране на схемата за търговия с емисии (СТЕ) на Европейския съюз за периода след 2020 г, стана ясно от прессъобщения на Европейския съвет. Приетият текст ще бъде внесен за одобрение в ЕП.

Реформата на СТЕ ще помогне на ЕС да постигне целта си за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 г., както е според рамката за енергетика и климат до 2030 г. и Парижкото споразумение.

Освен приноса към намаляване на емисиите по икономически ефективен начин, реформираната схема ще насърчи иновациите и употребата на нисковългеродни технологии. Вследствие на това ще бъдат създаден потенциал за нови работни места и растеж, едновременно със запазването на нужните защитни мерки за индустриалната конкурентноспособност в Европа.

Ревизираната схема ще бъде подсилена чрез следните елементи:

– по-нисък таван на общия обем на емисии;
– временно увеличение на квотите в резерва за стабилност на пазара;
– нов механизъм, ограничаващ валидността на квотите в резерва за стабилност на пазара над определено ниво;
– разпоредбите на новата директива за СТЕ ще бъдат преглеждани редовно.

Ревизията включва редица разпоредби, защитаващи индустрията срещу риск от изместване на въглеродни емисии и предпазващи от прилагането на междусекторния корекционен фактор, сред които:

– делът на квотите, които ще бъдат търгувани ще е 57% с възможност за намаляване;
– обновени правила за свободно разпределяне;
– секторите, изложени на най-голям риск от преместване на производството си извън ЕС ще получат пълно свободно разпределение, докато за по-малко застрашените сектори то ще бъде 30%;
– резерва за нови участници първоначално ще съдържа неизползваните квоти от текущия период 2013-2020 г. и 200 млн. квоти от резерва за стабилност на пазара (неизползваните за периода 2021-2030 г. ще бъдат върнати);
– държавите-членки ще могат да продължат да предлагат компенсации за индиректни въглеродни разходи в съотвествие с правилата за държавна помощ.

Основната цел на ревизиранта СТЕ е да помогне на индустрията и енергийния сектор да посрещнат новите иновационни и инвестиционни предизвикателства на прехода към нисковългеродна икономика. За целта ще бъдат създадени следните финансиращи механизми:

– съществуващия механизъм NER300 ще бъде обновен, като ще предлага подкрепа за нисковългеродни иновации във ВЕИ и проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и вече ще се нарича иновационен фонд, чиито обхват се разширява и до индустриалните сектори (включително улавяне и използване на вългероден диоксид);
– модернизационен фонд, който ще бъде финансиран чрез тръжна продажба на 2% от общите квоти, а целта му ще е да насърчи енергийната ефективност и модернизацията на енергийния сектор в дъражви-членки с БВП на глава от населението под 60% от средното ниво в ЕС. Проекти за производство на енергия, използващи твърди горива ще бъдат изключени освен тези за топлофикационни инсталации в страни с БВП на глава от населението под 30% от средното ниво в ЕС за 2013 г.;
– държавите-членки с ниски доходи също ще могат да модернизират своя енергиен сектор с до 40% от квотите, продадени на търг, за които има възможност да бъдат увеличени на 60%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *