post

130,2 млн.евро (254,6 млн.лв.) достигнаха приходите за страната от търговия с квоти емисии CO2  от енергийния и индустриалния сектор през 2017 година. Това е с 54.6% повече спрямо предходната година съгласно данните на Европейската енергийни борса (EEX), където се търгуват съвместно емисиите на 25 държави членки на ЕС. Този ръст на приходите е продиктуван от паралелното действие в посока нагоре на два фактора – цени и количества.

Ако през първите осем месеца на 2017 движението на цените не се различаваше съществено от постигнатите средни цени на аукционите за квоти емисии на CO2 през 2016, то след октовмри квотите емисии скочиха над 7 евро/т. CO2.  Подобни нива  от 7-8 евро/ т. CO2 се наблюдаваха единствено през 2015 г. и на първите търгове на квоти емисии от трета фаза на СТЕ на ЕС, предложени в края на 2012 г.  Най-високата тръжна цена за квоти емисии през изминалата година е 7,91 евро/т. CO2, реализирана на 6 ноевмри 2017, а най-ниската е на 4 май 2017 в размер на 4,35 евро/ т. CO2.

Предложените количества за търговия чрез аукцион с около 40% повече спрямо 2016 г.

Съгласно данните от календара на EEX през 2017 г.   българските квоти емисии CO2 (без тези от авиционния сектор), предложени за търговия чрез аукцион, са 22 595 500  или с около 40% повече от тези през 2016 г.

През 2018 ще бъдат предложени 23,8 млн. български квоти емсии CO2 (без тези от авиационния сектор), което представлява 5% повече спрямо 2017 г.

Съгласно публикувани прогнози от Ройтерс през 2018 г. средната цена на емисии се очаква да бъде средно 7,16 евро/ т. CO2.  С още 2,76 евро/ т. CO2 отгоре се очакват да бъдат цените през 2019 .  Анализиторите за пръв път дават и ценови прогнози за 2020 г. от 14,70 евро/т. CО2, което е почти двойно от сегашните ценови нива от 7,4 евро/т CO2.

Съвместните аукционни на 25 държави за търговия на квоти емисии през 2018 ще се провеждат в понеделник, вторник и четвъртък от 8 януари до 17 деквмри на 2018 г. съгласно съобщението на EEX.

Приходите от продажба на квоти се акумулират във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, създаден с промени в ЗЕ от 24.07.2015 за покриване на натрупаните тарифни дефицити на НЕК. С промяната през 2016 г. в Закона за ограничаване на изменението в климата във Фонд “Сигурност на енергийната система”  се внасят 100% от приходите от тръжна продажба на всички разпределени на Република Българии квоти емисии на парникови газове от инсталации (преди това този дял беше 77%).  Планираните приходи от търговия с емисии за Фонда съгласно Решение № Ц-19 от 1.07.2017 на КЕВР са оценени на 228 036 хил. лв.при средна цена оп 5,16 евто/т. CO2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *