post

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да разрешава разпореждане с дялове и акции, когато те са повече от 20% от капитала на търговски дружества, които са лицензирани за пренос на електроенергия, топлинна енергия и газ.

Това предвиждат промени в Закона за енергетиката, внесени през миналата седмица от Искрен Веселинов и група депутати от “Обединени патриоти”, съобщи вестник „24 часа”.

Правомощията ще се дадат със законови промени “с оглед защита на националната сигурност и обществения ред, уточняват вносителите. Освен това, те искат регулаторът да има право да отнеме лиценза на компания, която наруши горната разпоредба.

В мотивите си дeпутатите пишат, че промените се налагат, за да се осигурят максимална прозрачност и изсветляване на най-важните сектори на българската икономика. “От съществено значение е дружествата-купувачи да бъдат стратегически инвеститори, които да могат да гарантират устойчиво развитие на енергийната система на страната”, пише още в мотивите на вносителите.

Според тях, правомощия за предварително произнасяне имала например Комисията за финансов надзор при продажбата на пенсионни дружества.

Предлаганите промени идват след като се разразиха остри спорове дали държавата може да контролира сделката за продажбата на активите на ЧЕЗ в България.

От КЕВР на няколко пъти заявиха, че регулаторът няма правомощия по сделката и не може да я разреши или спре. Комисията можела да се намеси само при разпореждане с държавни активи, но в случая се продавали акциите на ЧЕЗ в дружествата му в България. Когато сделката приключи, Комисията щяла да направи проверки за спазването на лицензите от отделните дружества.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *