post

Законодателите на ЕС окончателно подкрепиха целта за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от автомобилите и микробусите с 40 процента в срок до 2030 г. Това обаче обещава вълна на недоволство от страна на автомобилната индустрия.

Партиите в Европейския парламент спориха до последния момент преди гласуването колко трудно могат да бъдат направени ограниченията на вредните емисии в една от най-важните индустрии в Европа – автомобилната. В крайна сметка обаче законодателите на ЕС подкрепиха целта, която е по-строга от тази, предложена от Европейската комисия, с 389 срещу 239 гласа. Те определиха и междинна цел – 20% намаление до 2025 г.

Решението доведе до осрът сблъсък между загрижността за конкурентоспособността на индустрията и борбата с изменението на климата. Лобистите на европейските производители на автомобили предупредиха, че целта, гласувана от законодателите, ще коства много работни места. „Европейският парламент поставя напълно нереалистични цели. Той пренебрегва въпроса за техническата и икономическата осъществимост. Целите не могат да бъдат постигнати в този период от време, официално заяви Бернхард Матес, президент на немската автомобилна асоциация VDA. Той посочи, че индустрията се надява предстоящите преговори между Европейския съвет, Комисията и Парламента да доведат до „по-разумни и измерими решения“.

Новите правила на ЕС за транспортния сектор – единственият, в който емисиите все още се увеличават – имат за цел да допринесат за постигането на целта за намаляване на парниковите газове с най-малко 40% под нивата от 1990 г. до 2030 г.

„Ако не направим така, че Европа да произвежда чисти автомобили в рамките на един разумен период от време, ние не само няма да успеем да спазим своите цели по Парижкото споразумение за климата, но европейската автомобилна индустрия ще изостане“, каза Мриада Дали, квестор на гласуването.

Сега предстоят преговори по окончателните цели за 28-те държави-членки на блока, които все още обсъждат позициите си. Очаква се страни като Германия да продължат опитите да „защитят“ работните места в автомобилната си индустрия и да настояват за по-ниски цели. Други правителства в ЕС като например френското навярно ще настояват за по-високи цели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *