Работодателите не приемат предложения регистър на нефтените посредници

post

Работодателите не подкрепят проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП). Това се казва в становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България, пише news.bg. В Становището на АИКБ подробно се изреждат мотивите за несъгласието на бизнеса с…