38,5% ръст на производството на дизелово гориво през август

post

През август 2017 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво – с 38.5%; твърди горива – със 7.0%; пропан-бутанови смеси – с 22.2%; безоловен бензин – с 8.8%; електроенергия – с 3.0%. По данни на НСИ през август 2017 г. спрямо същия месец на предходната година намалява производството на природен…