Одобрени са промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

post

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Удължава се срокът на влизане в сила на закона, като се предвижда това да стане от 1 юли 2019 г. Също така с изменението ще се даде и яснота по отношение на…