Потреблението на ток през 2018 г. намалява с близо 3% въпреки ръста на икономиката

post

Противно на очакванията икономическото оживление през 2018 г. не успя да доведе до по-голямо потребление на електрическа енергия, пише Капитал. Данните на Електроенергийния системен оператор дори сочат, че има спад в консумацията вътре в страната, което е важен сигнал за бъдещото планиране и развитие на електроенергийната система на страната. Защото ако тенденцията се запази, изграждането…