EnergyMedia.info е информационен портал за новостите от света на енергетиката, включително развитието на атомни, топлоелектрически и водни централи, електропреносна инфраструктура, както и пазара на петрол, природен газ и газ пропан – бутан. Екипът ни ще отделя внимание също на възобновяемите енергийни източници, екологията и други свързани теми, както и на цените на енергийните услуги, енергопотреблението и регулациите в сектора.