„АйСиДжиБи“ АД организира промоционално събитие за провеждането на втората, обвързваща фаза на Пазарния тест за капацитета на Газопровода „Гърция – България“

На 5-ти октомври 2016 г. се проведе промоционално събитие за участниците във втората, обвързваща фаза на Пазарния тест за управление и разпределяне на капацитета на Газопровод „IGB“ – Междусистемна газова връзка Гърция – България. Втората фаза на Пазарния тест официално стартира на 5-ти август 2016 г. след като регулаторните органи на България и Гърция, Комисия за енергийно и водно регулиране и РАЕ, официално одобриха Указанията за управление и разпределение на капацитета на газопровод IGB. Срокът за подаване на обвързващи оферти за участие във втората фаза на Пазарния тест е до…

виж повече