Изменя се наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. С изменението на Наредбата се въвеждат изисквания за предотвратяване на умишлено превръщане на суровини в отпадъци, които да се използват за производство на биогорива от ново поколение. Определят се правила за изчисляване на емисиите на парникови газове от непреки промени в земеползването. Новите изисквания ще осигурят прозрачност и отчетност за спазването на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Ще допринесат за насърчаване на производството и…

виж повече

С промени е в ЗЕВИ се регламентира използването на биогорива от ново поколение в транспорта

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), които регламентират изисквания към използването на биогорива от ново поколение в транспорта. В изпълнение на изискванията на Директива 2015/1513/ЕО България е определила и представила в Европейската комисия национална цел за потребление на биогорива от ново поколение (биогорива, произведени от отпадъци и остатъци, като слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др.), в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от ВИ във всички видове транспорт. Целта трябва…

виж повече

Близо 70 процента от населението в ЕС одобряват употребата на биогорива

Близо 70 процента от населението в Европейския съюз одобряват употребата на биогорива. Това става ясно от анкета, проведена по поръчка на Европейската асоциация на производителите на биоетанол. В допитването са участвали 11 хиляди души от всичките 28 страни-членки на Европейския съюз. 15 на сто от тях са против засилената употреба на биогорива, същият дял нямат мнение по въпроса, показват резултатите от допитването. Над 60 процента от населението в Германия подкрепят биогоривата, 23 на сто са против. Във Франция близо три четвърти от запитаните са на мнение, че биоетанол и биодизел…

виж повече

70% от европейците подкрепят конвенционалните биогорива

Мнозинството от европейците подкрепят използването на конвенционални биогорива, произведени от зърнени култури, и вярват, че европейската политика трябва да насърчава използването на биогоривата. Това сочи проучване на територията на ЕС, проведено от европейската асоциация на производителите на биоетанол – ePure, публикувано в понеделник, съобщи Biofuels Digest. Повече от 69% от европейците, участвали в проучването, казват, че използването на конвенционални биогорива трябва да се насърчава, а само 15% са против, показват данните на статистическата агенция EuroPulse. Тя е анкетирала 11 283 души в 28 страни от ЕС. Асоциация на производителите на…

виж повече