28 млн. евро безвъзмездна помощ за ВЕИ проекти и за повишаване на енергийната ефективност

28 млн. евро безвъзмездна помощ при общо финансиране от 33 млн. евро ще бъдат предоставени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програмата “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”. Това е двойно увеличение на средствата спрямо предишния програмен период, когато бюджетът беше в размер на 15.6 млн. Евро, съобщиха от Министерството на енергетиката. По програмата ще се приемат проектни предложения за ефективно използване на хидроенергийния потенциал, оползотворяване на геотермалната енергия за отопление или охлаждане, както и за промишлени цели, рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура, подобряване на енергийната ефективност…

виж повече