ВЕИ изпревариха въглищата в Германия

През 2018 година възобновяемите енергийни източници в Германия за пръв път изпревариха въглищата при производството на електричество. Делът на “зелената” енергия е надхвърлил 40 процента, съобщава agro.bg. Федералната Република си е поставила за цел до 2030 година да покрива енергийните си нужди на 65 процента от възобновяеми източници. Експерти посочват, че преходът ще е скъп, тъй като до 2022 година трябва да бъдат спрени всички ядрени реактори, а в по-дългосрочен план и въглищните електроцентрали. Последната мина за каменни въглища в Рурската област беше закрита дни преди Коледа в присъствието на…

виж повече

Производството на енергия от ВЕИ достигна рекордни нива във Великобритания през 2018 г.

Производството на енергия от ВЕИ във Великобритания достигна рекордни нива през 2018 г. В същото време делът на електричеството, произведено от изкопаеми горива, отчете най-ниските си нива, съобщава Financial Times, пише publics.bg. Според изданието тези тенденции подчертават прехода към по-чиста енергия в шестата най-голяма икономика в света. Общото производство на електроенергия във Великобритания достигна най-ниското си ниво от 25 години насам. Това се дължи на преструктуриране на икономиката и по-голямата употреба на енергийно ефективни уреди, показва анализ на Carbon Brief, сайт, специализиран в проучвания на климата. Великобритания постигна намаление на…

виж повече

До 2023 г. светът ще инсталира мощности от ВЕИ, равняващи се на над 1 трлн. вата

Мощности от ВЕИ, равняващи се над 1 трлн. вата, може да бъдат изградени в световен мащаб през следващите пет години, което надхвърля целия настоящ капацитет за производство на Европейския съюз, пише Bloomberg. В последния си годишен доклад Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира, че близо 1,3 теравата допълнителни мощности за производство на зелена енергия ще бъдат инсталирани до 2023 г. При по-консервативния сценарий МАЕ прогнозира, че глобалните мощности от ВЕИ ще нараснат с 1 терават, водени от бума при соларните панели и по-благоприятните политики на правителствата. Положителната перспектива за зелената…

виж повече

Утвърдени са договорите за компенсиране с премии за ВЕИ производителите и когенерациите

Управителният съвет на Фонд “Сигурност на електроенергийната система” е утвърдил договорите за компенсиране с премии на ВЕИ производителите и на производителите на електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ. Това става ясно от съобщение на сайта на Фонда. Припомняме, че от 1 юли когенерационните централи ще трябва да продават производството си на енергийната борса, а ВЕИ централите трябва да започнат да го правят най-късно от 1 януари 2019 г., като до края на октомври те трябва да са подписали договорите си с Фонда. До 1 януари 2019 г. ВЕИ производителите могат…

виж повече

През 2023 г. ЕС ще преразгледа целта от 32% за ВЕИ в посока нейното увеличение

През 2023 г. Европейският съюз ще преразгледа в посока увеличението й договорената преди дни цел за дял на възобновяемата енергия в крайното брутно потребление от 32 на сто до 2030 г. Целта е обвързваща и чувствително по-висока от предложените първоначално от Европейската комисия 27 на сто. По отношение на транспорта беше заложена цел от най-малко 14% дял на ВЕИ към 2030 г. Биогоривата от първо поколение, базирани на хранителни култури трябва да бъдат задържани на нивата им от 2020 г. и  в никакъв случай да не надвишават 7% от крайното…

виж повече

2020 г. ще е повратна точка за ВЕИ

Според доклад на Европейската комисия относно състоянието на Енергийния съюз, публикуван в края на 2017 г., България изостава в сравнение със страните в ЕС по отношение на енергоемкостта, съобщава economynews.bg. Първичното енергийно потребление в страната е близо 4 пъти по-високо спрямо средното ниво в ЕС, въпреки постигнатото намаление от 39% или 2% на средногодишна база за анализирания период 2000-2015. Макар  в България цените на електроенергия и газ за индустрията да са по-ниските, много от компаниите не могат да превърнат това в конкурентно предимство поради високата енергоемкост. Проектите в областта на…

виж повече

ЕС проверява ефективността на субсидиите за изграждането на ВЕИ

Европейската сметна палата ще проверява ефективността на субсидиите, които се изплащат за изграждането на мощности за възобновяема енергия. На фокус са най-вече ветрогенераторите и фотоволтаичните инсталации в Германия, Гърция, Испания и Португалия, пише agro.bg. Какви резултати са дали европейските и националните стратегии за разширяването на производството на електричество от възобновяеми източници? Отговор на този въпрос ще търсят одиторите от Люксембург, проверявайки различните концепции и реализацията им от 2009 година насам, за които Брюксел и държавите членки дават определени субсидии. “Вятърната и слънчевата енергия са двата енергийни източника, претърпели най-динамично развитие…

виж повече

Пазарджик и Добрич са първенци по възобновяеми енергийни източници

Област Пазарджик е безапелационен първенец в България по инсталирани ВЕИ мощности с общо 130 обекта и 1054 MW мощност. По този показател регионът изпреварва почти двукратно следващия в класацията – област Добрич с 535 MW инсталирана мощност. Това става ясно от нов анализ на данните за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в страната, осъществен от екипа на консултантската компания Тим ВИЖЪН България, с помощта на аналитичния софтуер Tableau. Той представлява софтуерна система от типа Business Intelligence (BI), способна да анализира разнообразни типове данни с важно обществено или бизнес значение и да…

виж повече

Судитска Арабия обявява програма за изграждане на ВЕИ за $30-50 млрд. до 2023 г.

Саудитска Арабия ще обяви програма за възобновяема енергия на стойност 30-50 млрд. долара до 2023 г. Това ще стане в следващите седмици, е съобщил саудитският енергиен министър Калид ал-Фалих на енергийна конференция в Абу Даби, информира Reuters. Риад ще стартира търговете за първия етап на програмата за проекти за 10 GW възобновяеми мощности. Reuters припомня, че от години Саудитска Арабия се опитва да диверсифицира енергийния си микс, за да може да изнася по-големи количества петрол, но засега този процес върви бавно. Енергийното търсене в Саудитска Арабия расте с 8% годишно,…

виж повече

21% от електроенергията в света от ВЕИ

Според данните на US Energy Information Administration /EIA/  21% от електроенегргията в света се генерира от ВЕИ. Причина за това е, че има редица държави, при които на практика цялото производство е от такива източници, например Лесото (100% електричество от водноелектрически централи), Непал (99,4% водноелектрически) и Исландия (99,9% микс от водноелектрически и геотермални централи). Като цяло най-много страни с голям дял на ВЕИ има в Африка и Южна Америка. От другата страна застават държави, в които към 2012 г. електроенергия от ВЕИ не се генерира. Това важи най-вече за Близкия…

виж повече