Търгуваните количества електроенергия на борсата се свиват с една четвърт през юли

Общо търгуваните количества електроенергия през юли на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) са в обем от 342 298,80 MWh, което е спад ( -) от 24 %  в сравнение с данните от месец юни (448 012,90 MWh през юни). Това става ясно от публикуваният отчет за дейността на енергийната борса през месец юли. Спадът при среднодневния търгуван  обем е 26 % до 11 041,90 MWh/ден. Средната почасова мощност, според данните намалява с 26%  – до 460,8 MWh/h. Това се отразява при спад и в оборота, което, обаче, ако се съди…

виж повече