Двоен ръст на газифицираните домове през 2016 година

Над 3300 домакинства са газифицирали жилищата си през 2016-та. Това е почти двоен ръст спрямо предходната година, сочат данните на „Овергаз Мрежи”. Най-голям е броят на новоприсъединените битови потребители в столицата – над 1700. Общият брой на газифицираните домакинства, клиенти на компанията, вече надхвърля 60 хиляди. По-ниската цена на природния газ спрямо алтернативните енергоизточници и възможността да се спестят 20% от инвестицията по програмата за енергийна ефективност DESIREE Gas* са част от стимулите за газификация на домакинствата в България. Семействата все по-често избират синьото гориво пред по-скъпата електроенергия. Най-масовият тип…

виж повече