Брюксел: България има достатъчно време да изпълни екоизискванията за ТЕЦ-овете си

През месец април се очаква ЕС да приеме нови завишени стандарти, ограничаващи вредните газове на редица индустриални обекти, включително такива като българските ТЕЦ-ове на въглища. През седмицата Българската минно-геоложка камара, която представлява бизнеса с лигнитните въглища, се обяви твърдо срещу промените в така наречения Референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Според бранша, тези реформи ще доведат до непоправими щети на българския въгледобив и енергетика, ще се стигне до затваряне на Топлоелектрически централи, защото няма да има пари за тяхната модернизация, което ще доведе и до загуба…

виж повече