През първата половина на 2017 г. цената на електроенергията е била най-ниска в България

Цената на електроенергията през първата половина на 2017 г. е била най-ниска в България (по-малко от 10 евро за 100 квтч) и най-висока в Дания и Германия (над 30 евро за 100 квтч), отчитат данни от анализ на Евростат. Анализът сравнява цените на електроенергията в страните на ЕС между първите шест месеца на 2016 г. и същия период на тази година, като отчита леко намаляване от 0,5 на сто за полугодието на 2017 г. Средният показател на цената на ел енергията в ЕС-28 е 20,4 евро за 100 квтч, показва…

виж повече