МОСВ постигна предварително споразумение с ЕП по новите правила за емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства

Преговорният екип на Министерството на околната среда и водите постигна неофициално споразумение с Европейския парламент по регламента относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежкотоварни превозни средства. Този регламент е част от цялостните усилия на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 и е още една стъпка напред към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика. Това е и първото европейско законодателство, което регулира емисиите на въглероден диоксид от този тип превозни средства, следвайки Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии. Регламентът ще увеличи прозрачността и ще даде възможност на транспортните оператори да вземат…

виж повече