Харчим повече енергия за отопление през ноември и декември 2023 г.

Дистанционните уреди правят възможен реален месечен отчет и месечни сметки за клиентите на централното топлоснабдяване, без посещение на отчетник в дома   Анализ на потреблението на клиенти на Техем в имоти с месечен дистанционен отчет на уредите показва, че през този отоплителен сезон сме употребили повече енергия за отопление, между 8%-13%, в зависимост от големината на жилището и начина на ползване. Данните са за първите два месеца с отопление ноември и декември 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година. До момента този сезон е с 5 дни повече отопление…

виж повече

В очакване на справедливия преход: възможностите за трансформация на минните региони

Една от задачите пред България в следващите десетилетия е спиране на производството на електрическа енергия от изкопаеми горива, по-конкретно – от въглища. За страната ни това означава постепенно намаляване и евентуално затваряне на големи минни и енергийни комплекси в областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. Защо е необходима тази промяна?  През 2019 г., в началото на мандата на настоящата Европейска Комисия (ЕК) под ръководството на Урсула фон дер Лайен, Европейският Съюз (ЕС) си поставя за основна цел да постигне климатична неутралност до 2050 г. За да бъде постигната тази цел,…

виж повече

Вътрешна енергия за успех: Открий потенциала си с лайф коучинг

Вътрешната енергия и лайф коучингът са два взаимосвързани аспекта, които могат да имат значително влияние върху нашата жизнена издръжливост, мотивация и постижения. Вътрешната енергия се отнася до нашата вътрешна мощ и жизнена сила, която ни дава сила и вдъхновение да преодоляваме предизвикателствата и да постигаме целите си. Лайф коучингът може да бъде мощен инструмент за усилване и насърчаване на вътрешната ни енергия. Когато работите с лайф коуч, той ще ви насърчи да преоткриете и активирате вашия вътрешен ресурс, който понякога може да бъде притиснат от съмнения, страхове и ограничения. Лайф…

виж повече

Готови ли са българските граждани да произвеждат сами енергията си?

Адаптирано ли е законодателството ни, за да приеме проекти за енергийни общности?   Енергийните общности са организации на граждани, малки и средни предприятия и/или общини, които позволяват участниците в тях да споделят, произвеждат и използват енергия за общо благо. В законодателството на ЕС правата им са уредени въз основа на принципите на кооперирането, при които финансовата печалба не е основна цел. Общата дейност постига други икономически, социални и екологични ползи. Например – намаляване цените на енергията, подобряване на околната среда в региона, набиране на фондове за общополезни дейности: пенсионно осигуряване,…

виж повече

ИАГ утвърди Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.

Изпълнителна агенция по горите утвърди Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г., съобщава agro.bg. Документът дава реалистична насока за бъдещото развитие в областта на производството на енергия от горска биомаса, определена на базата на действащите европейски политики и регулации, както и на основа на потребностите, потенциала и възможностите за използване на горско-дървесна биомаса в България. Освен аналитична част, планът съдържа стратегическа рамка с приоритети, мерки и дейности и система за мониторинг на изпълнението. На базата на направения анализ са предложени конкретни действия и мерки за най-ефективни…

виж повече

България ще трябва да харчи 40% по-малко енергия

До 2020 г. първичното енергийно потребление в България следва да бъде намалено от 18,46 млн. тона нефтен еквивалент (каквото би било без прилагане на мерки за енергийна ефективност) на 16,87 млн. тона нефтен еквивалент. Изпълнението на националните цели ще доведе до намаление през 2020 г. на първичната енергийна интензивност на страната с 41% спрямо тази през 2005 г. Това е предвидено в актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., приет от Министерския съвет . Съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС планът е изготвен и представен в Европейската комисия…

виж повече

В края на годината мощностите от слънчеви централи ще надхвърлят тези на АЕЦ

Независимо, че през 2017 г. ще бъдат изградени 4 ГВт слънчеви мощности по-малко от прогнозираните, тази година ще остане рекордна по отношение на изграждането на допълнителен капацитет от слънчеви централи. Така мощностите от 81 гигавата от фотоволтаици, които ще бъдат пуснати до края на годината на практика са два пъти повече от тези през 2014 г. и 32 пъти повече от преди 10 години, според GTM Research, пише econ.bg. Според прогнозата на анализаторите, към 2022 г. общо инсталираните мощности от слънчеви централи ще достигне до 871 ГВт. Това е с…

виж повече

70% от отоплението в ж.к. „Кайсиева градина“ във Варна може да добива само от слънцето

70% от отоплението и подгряването на битова топла вода в ж.к. „Кайсиева градина“ във Варна може се покрива от слънчева енергия чрез прилагането на технологията на слънчевите топлофикации. За жителите на Варна това означава огромна възможност за осигуряване на екологично чиста топлинна енергия без вредни емисии и фини прахови частици, както и независимост от вноса на горива. Данните са резултат от проучване, реализирано от Институт за нулевоенергийни сгради в сътрудничество с чуждестранни експерти. „Слънчевите топлофикации“ представляват системи от взаимосвързани термални соларни колектори, които целогодишно произвеждат топлинна енергия за отопление и…

виж повече

Ограничава се износът на електроенергия от България

Със заповед на министъра на енергетиката в оставка Теменужка Петкова се ограничава износът на електроенергия с произход България, но не се ограничава транзитът на електроенергия през страната ни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. Наложеното ограничение се налага поради продължаващите екстремални зимни условия, водещи до дисбаланс между производство и потребление на електроенергия на регионално равнище. Заповедта влиза в сила от 01.00 ч. българско време на 13 януари и ще е до възстановяване на необходимите резерви за сигурна и надеждна работа на електроенергийната система. Гръцкият системен оператор обяви от…

виж повече

Tермография от EVN България показва къде се губи енергия в дома и офиса

С понижаването на външните температури настъпва и времето на термографски изследвания като най-добър начин за идентифициране на местата, водещи до загуби на енергия в един имот или цяла сграда. За целта всички желаещи могат да заявят услугата на EVN България – термографско заснемане и обслeдване на имоти и сгради, която дружеството предлага от няколко години. Услугата е достъпна за всички клиенти, без значение на местоположението на техния имот, като в зависимост от броя на имотите в една сграда, които заявят услугата, цените варират от 95,83 лв. (без ДДС) до 157,50…

виж повече