Tранспорта в София е основен замърсител на въздуха

Транспортът и по-конкретно лошото състояние на пътищата и пътната настилка са основната целогодишна причина за замърсяване с фини прахови частици в столицата, пише dnevnik.bg. Това е един от изводите в одита на Сметната палата, който прави анализ за ефекта от мерките срещу мръсния въздух в София. Става дума за одит “Ефективност на общинските мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) в град София” за пет годишен период от 2010 г. – 2015 г. Друг съществен източник на прах в София през цялата година…

виж повече