КЕВР ОБСЪДИ НАСОКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПРОГРАМА „ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ“

Комисията за енергийно и водно регулиране ще си сътрудничи с Програма „Достъп до информация“ с цел прилагане на необходимите законови стандарти при работа с обществена информация. Това беше обсъдено на среща на председателя на Комисията доц. д-р Иван Иванов с Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма „Достъп до информация“ /ПДИ/. В разговора, който се проведе по инициатива на Комисията, участваха също членът на КЕВР Владко Владимиров, главният секретар Росица Тоткова и експерти на регулатора, както и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програмата. „КЕВР високо цени дейността на Програма…

виж повече