Комисията за конкуренция предлага промени в работата на топлофикациите

Kомисията за защита на конкуренцията е отправила препоръки към Народното събрание и енергийния министър да се променят или отменят някои разпоредби на Закона за енергетиката. Причината за това е, че с въпросните текстове се създават проблеми при разпределянето на доставената в сградата топлинна енергия, с начисляването на лихви за забава на плащане, със забраните за премахване на отоплителни тела, с възможността наемателите да сключват договори и други. Това съобщава Капитал. Комисията посочва, че препоръките й са свързани с нуждата да се засили конкуренцията и да се предотвратят злоупотреби с господстващо…

виж повече