Кабинетът прекрати конкурса за блок „Терес“

С решение на Министерски съвет се прекратява конкурсът за избор на титуляр на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-22 „Терес“ в Черно море. Това съобщи правителствената пресслужба. Конкурсът беше обявен през декември 2014 г. В определения с решението на МС срок няколко търговски дружества – потенциални кандидати са закупили конкурсни книжа, но въпреки проявения интерес към нефтогазоносния потенциал на площта, в срока за подаване на документи за участие в конкурса не е постъпило заявление от кандидатите, поясниха от МС. Това е второто прекратяване…

виж повече