Екоиновациите и кръговата икономика обсъдиха в Талин министрите на околната среда на ЕС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в неформалното заседание на министрите по околна среда на ЕС, което се проведе на 13 и 14 юли в Талин, Естония. Фокусът бе върху екоиновациите като ключ към кръговата икономика и възможностите и предизвикателствата пред прилагането на Парижкото споразумение. Кръговата икономика и екоиновациите са сред приоритетите на ротационните председатели на Съвета на ЕС – Естония-България-Австрия. Целта е запазване стойността на материалите и продуктите възможно най-дълго чрез повторната им употреба, рециклиране, ремонт и пр. Екоиновациите имат важна роля в редица аспекти на…

виж повече