Нараства производството на твърди горива, отчита НСИ

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. нараства производството на: твърди горива – с 30.0% до 2 515 хил. т; пропан-бутан – с 22.2% до 11 хил. т; дизелово гориво – с 1.3% до 240 хил. т; електроенергия – с 6.4% до 3 648 ГВтч. За разглеждания период намалява производството на: безоловен бензин – с 1.9% до 156 хил. т. Производството на природен газ няма изменение. През юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. нарастват доставките на: твърди горива – с 28.8%…

виж повече