Одобрени са 91 проекта за енергийна ефективност в периферните райони

185 проектни предложения са подадени по втората приоритетна ос „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. 91 предложения са оценени и одобрени на този етап, а до края на седмицата ще бъдат сключени първите договори с общините. Това заяви заместник-министър Деница Николова днес пред представители на 28-те общини – бенефициенти по тази приоритетна ос. На срещата бяха обсъдени новата нормативна регламентация по отношение на предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и въпроси, свързани с техническото отчитане на проектите. Целта ни през тази…

виж повече