Обсъждат се нови екостандарти за отоплителните уреди на твърдо гориво

През 2019 г. влизат в сила нови европейски екологични стандарти за битовите отоплителни уреди и трябва да се намери механизъм за прилагането им, така че те да доведат до максимален ефект върху намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. Това съобщи министърът на околната сред и водите Нено Димов на форум „Общините и държавата – заедно за по-чиста околна среда” по време на ХII годишна среща на местните власти в курорта „Албена“, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Основен акцент на форума бяха мерките на общинско ниво за…

виж повече