До края на юни се надяваме да финализираме успешно досиетата от пакета „Чиста енергия“

По време заседанието на Съвета на ЕС, част „Енергетика“ българското председателство представи пред страните-членки напредъка по преговорите с Европейския парламент по три от законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“. „Във фокуса на разговорите бяха законодателните предложения, свързани с регламента за управление на Енергийния съюз, директивата за енергията от възобновяеми източници и директивата за енергийната ефективност“, каза министър Теменужка Петкова. Заседанието на Съвета в Люксембург се проведе под нейно председателство. Пакетът от документи цели запазване конкурентоспособността на Европейския съюз при прехода към енергийните пазари. „В рамките на първото…

виж повече