До 2020 България трбва да спести над 22 хил. GWh енергия

Очаква се до 2020 г. България да постигне енергийни спестявания в размер на 1 942,7 хил. тона нефтен еквивалент или 22 594 GWh спрямо средното количество продадена енергия през 2010-2012 г. Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица. Документът бе одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание. Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност установява обща рамка от мерки за насърчаване…

виж повече