Приватизират енергийни компании през борсата

Дялове на големи държавни дружества от енергетиката ще бъдат приватизирани през БФБ София. Там ще се търгуват и държавни ценни книжа. 10 млрд. лева инвестиционен ресурс, натрупан в пенсионни фондове, застрахователни дружества, взаимни фондове и други, не се инвестира в България заради ниската ликвидност на фондовата борса и нормативни ограничения. Това се казва в стратегия за развитието на капиталовия пазар. Тя е изготвена от консултативен съвет, в който влизат всички заинтересовани страни – посредници, емитенти на акции, работодателски организации и държавата в лицето на Комисията за финансов надзор, съобщава в.…

виж повече