Обмислят промени в законодателството за “такса сградна инсталация”

Работна група в Министерството на енергетиката обсъжда промени в енергийното законодателство за такса сградна инсталация. Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова в отговор на журналистически въпрос какво ще предприеме ведомството й, след като има съдебно решение за отмяна на такса сградна инсталация, пише КРОСС. В групата влизат потребителски организации, както и представители на браншовите организации. Надявам се с общи усилия да успеем да постигнем едни промени в Закона за eнергетиката в частта за Топлоснабдяване, които да бъдат изцяло съобразени с европейските изисквания и изцяло в интерес на българските потребители, обясни…

виж повече

С промени е в ЗЕВИ се регламентира използването на биогорива от ново поколение в транспорта

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), които регламентират изисквания към използването на биогорива от ново поколение в транспорта. В изпълнение на изискванията на Директива 2015/1513/ЕО България е определила и представила в Европейската комисия национална цел за потребление на биогорива от ново поколение (биогорива, произведени от отпадъци и остатъци, като слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др.), в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от ВИ във всички видове транспорт. Целта трябва…

виж повече

КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРЕЗ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

С предлагани изменения в две наредби е предвидено да се съкратят сроковете за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект за промени в Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД. Измененията, внесени от газопреносния оператор, са свързани с образуване на необходимите приходи и с въвеждане на изисквания на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори /АСЕР/ и на норми в Закона…

виж повече