S&P повишиха рейтинга на „Национална Електрическа Компания“

S&P Global Ratings (S&P) повишиха рейтинга на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК) на ‘B+’ и определиха стабилна перспектива, съобщава econ.bg. S&P посочват, че повишението на рейтинга е резултат от благоприятния ефект от извършените законови промени в сектор Енергетика върху оперативното представяне на НЕК, както и от подобрението в кредитния профил и ликвидността на едноличния собственик на капитала – „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ). S&P уточняват, че, въпреки че не оценяват БЕХ, неговият кредитен профил е отчетен в рейтинга на НЕК. Кредитната агенция оценява НЕК като стратегически важно дъщерно дружество на…

виж повече