„Ромпетрол“ купува бензиностанциите SNG

„Ромпетрол България“ ЕАД възнамерява да осъществи концентрация чрез придобиване на контрол върху „Синергон петролеум“ ООД, за което е уведомена Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Очаква се операцията да въздейства върху пазара на горива на дребно, съобщи Комисията. Тя ще направи оценка на концентрацията. „Ромпетрол България“ е с предмет на дейност внос, износ и продажба на петрол, управлява верига от бензиностанции. „Синергон петролеум“ разполага с мрежата от бензиностанции SNG и складове за течни горива. Всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище в КЗК…

виж повече