Природният газ поскъпва с 3.51%

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди от началото на 2019 година цената на природния газ да поскъпне с 3.51%. Това означава, че синьото гориво поскъпва с 1.52 лв./MWh, спрямо цените от 1 октомври, когато цената беше повишена с 13,89%. Според решението на КЕВР, публикувано на интернет страницата на регулатора, цената на природния газ, доставян на крайни снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 44,80 лв./MWh (без акциз и ДДС), в т.ч. компонента „цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи” в размер…

виж повече

61% от газовото хранилище в „Чирен“ е запълнено със синьо гориво

335,288 млн. куб. м природен газ са налични в подземното газово хранилище в Чирен. Това показват  актуалните данни на „Булгартрансгаз“. Това количество представлява около 61% от капацитета на хранилището. Нагнетяването на природен газ в ПГХ „Чирен“ започна в средата на април и от тогава до 16 юли са нагнетени общо 191,660 млн. куб. м. През последната отчетна седмица от хранилището са изтеглени 38 хил. куб. м, което се случва за първи път от началото на нагнетателния период.

виж повече