Работна група ще изготви национален стандарт за качеството на въглищата за отопление

Очаква се специална работна група да изготви национален стандарт за качеството на въглищата за отопление на домовете, за да се намали замърсяването на въздуха, съобщи министър Ивелина Василева. Да се съблюдава използването само на такъв тип въглища, които съдържат по-малко количество сяра и пепел и по-малко замърсяват въздуха. В момента е предоставена информацията от анализа на членовете на работната група и чакаме да представят своите предложения. Те ще бъдат обсъдени в работната група и ще излязат със заключение, което вероятно ще изисква и промяна на законодателството, и адаптиране на системите…

виж повече