ЕС проверява ефективността на субсидиите за изграждането на ВЕИ

Европейската сметна палата ще проверява ефективността на субсидиите, които се изплащат за изграждането на мощности за възобновяема енергия. На фокус са най-вече ветрогенераторите и фотоволтаичните инсталации в Германия, Гърция, Испания и Португалия, пише agro.bg. Какви резултати са дали европейските и националните стратегии за разширяването на производството на електричество от възобновяеми източници? Отговор на този въпрос ще търсят одиторите от Люксембург, проверявайки различните концепции и реализацията им от 2009 година насам, за които Брюксел и държавите членки дават определени субсидии. “Вятърната и слънчевата енергия са двата енергийни източника, претърпели най-динамично развитие…

виж повече