Ще дават повече пари за газификация на жилища

Безвъзмездната помощ по програмата за газификация на жилища като мярка за енергийна ефективност (DESIREЕ GAS) се увеличава от 20 на 30% от допустимите разходи по проекта без ДДС, съобщава inews.bg. Занапред на клиентите ще се покрива изцяло и цената за присъединяване без ДДС, като се запазва таванът на финансиране от 1000 eвро за високоефективни котли и 1200 eвро за кондензационни котли на домакинство. Същевременно срокът на действие на програмата се удължава до юни 2020 г. Това са основните промени по програмата, която действа в страната от август 2016 г. Допълнителните…

виж повече