До 2020 България трбва да спести над 22 хил. GWh енергия

Очаква се до 2020 г. България да постигне енергийни спестявания в размер на 1 942,7 хил. тона нефтен еквивалент или 22 594 GWh спрямо средното количество продадена енергия през 2010-2012 г. Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица. Документът бе одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание.

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, като целта е да бъде постигнато подобряване с 20% до 2020. Директивата задължава държавите-членки да определят национални цели за енергийна ефективност при отчитане на установената европейска цел.

С приетия през месец май 2015 г. Закон за енергийната ефективност е регламентиран начинът, по който ще се определи националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За подпомагане изпълнението се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия, която ще разпредели като индивидуални цели между задължените лица. Задължени

Свързани

Leave a Comment