Ай Си Джи Би подписа съвместна декларация с българския, гръцкия, румънския и унгарския преносен оператор като бъдещ оператор и част от Вертикалния коридор за пренос на газ

Ай Си Джи Би подписа декларация, съвместно с българския, гръцкия, румънския и унгарския преносен оператор, като бъдещ оператор и част от Вертикалния коридор за пренос на газ, на среща на Групата на високо равнище за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа, организирана от Европейския съюз на 8-и и 9-и септември в Будапеща, Унгария. Декларацията изразява обединяването на усилията на операторите за съвместно развитие на мрежите за пренос на природен газ и изграждането на Вертикален газов коридор. „Това е сериозно признание за ключовата роля на интерконектора Гърция-България за енергийната сигурност и диверсификация на източниците за доставка на природен газ за Европа и региона, както и стъпка в посока междусистемна свързаност“, подчертаха Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД.

Преди подписването на съвместната декларация от преносните оператори, министрите на енергетиката на Гърция, България, Румъния и Унгария сложиха подписите си под съвместна декларация в подкрепа на Вертикалния коридор. Предстои подписване на Меморандум за разбирателство между операторите и Ай Си Джи Би, като бъдещ оператор.

На срещата на високо равнище Европейската комисия отчете и значителния напредък на проекта Ай Джи Би, като част от Вертикалния коридор, а именно: вземането на окончателно инвестиционно решение, издаването на разрешителни, както и провеждането на обвързваща фаза на пазарния тест, като следваща важна стъпка за развитието на ключовия проект Ай Джи Би, който се радва на сериозна политическа подкрепа от България и Гърция.

Свързани

Leave a Comment