Проект за спорен ВЕЦ край Рилския манастир остана без финансиране

Европейската банка за възстановяване и развитие се отказва от намерението си да финансира проект за малка водноелектрическа централа на река Илийна в Рила. Представители на банката потвърдиха пред WWF взетото решение и го мотивираха с “технически и екологични причини”.
WWF България изразява задоволство от това развитие, тъй като спорният проект, който трябваше да се финансира чрез Международния фонд „Козлодуй” засяга Природен парк „Рилски манастир” и би имал пагубен ефект върху биоразнообразието в едни от най-красивите райони на Рила. За предпазване на природата от унищожителното въздействие на този ВЕЦ през годините усилия полагаха редица организации като Сдружение за дивата природа „Балкани”, риболовно сдружение „Балканка”, Банкуоч и др.
Решението на банката е положителна стъпка, но все пак не дава пълна гаранция, че реката няма да бъде унищожена, ако се намери друго финансиране. Пълната отговорност за спирането на подобни проекти е на Министерството на околната среда и водите, което за съжаление не провежда ясна политика в това отношение. Напротив, подкрепя опитите на инвеститори да издействат разрешителни в нарушение на правилата и процедурите.
Природен парк „Рилски манастир” не е единственият, заплашен от ВЕЦ. Опитът от ПП „Беласица” показва, че дори обещанията от кабинета на премиера не гарантират прекратяване на опитите за построяване на ВЕЦ. Третият природен парк, за който съществува намерение за построяване на централа, е Врачански Балкан и където дори липсата на финансови възможности у инвеститора не го спира да търся узаконяването на проекта.
Само в последните дни нашумяха два случая, в които ВЕЦ унищожиха живота в българските реки. Медиите съобщиха за изцяло унищожени риба по поречието на реките Ботуня и Струма, причинени от ВЕЦ в две защитени зони от Натура 2000, обявени именно за опазването на тези реки – Билерниците и Земен. Припомняме, че още преди няколко месеца риболовно сдружение „Балканка” предупреди МОСВ и дори министър-председателя за увреждането на природата на Струма от ВЕЦ „Пчелина”, но мерки не бяха взети.
На този фон, WWF очаква далеч по-решителни действия от страна на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева от чисто демонстрационни посещения и действия. Очевидно санкциите са нищожни, в сравнение с печалбата на инвеститорите. Пример за това е глобата от 2 000 лева, наложена за доказаното унищожаване на живота в продължение на 30 километра от река Искър от ВЕЦ Лакатник през 2008. При цените, на които Националната електрическа компания изкупува произведената електроенергия, е ясно, че централата ще възстанови тази сума за часове. Единственото ефективно решение е незабавно отнемане на разрешителните на подобни централи и мораториум върху реализацията на ВЕЦ докато се изработи необходимата нормативна уредба и стратегическа оценка, за каквито действия настояваме от близо две години.

Свързани

Leave a Comment