Нараства производството на твърди горива, отчита НСИ

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. нараства производството на: твърди горива – с 30.0% до 2 515 хил. т; пропан-бутан – с 22.2% до 11 хил. т; дизелово гориво – с 1.3% до 240 хил. т; електроенергия – с 6.4% до 3 648 ГВтч. За разглеждания период намалява производството на: безоловен бензин – с 1.9% до 156 хил. т. Производството на природен газ няма изменение.

През юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. нарастват доставките на: твърди горива – с 28.8% до 2 578 хил. т; пропан-бутан – с 24.3% до 46 хил. т; безоловен бензин – със 140.9% до 53 хил. т; дизелово гориво – с 55.8% до 243 хил. т; електроенергия – с 8.2% до 2 585 ГВтч. Намаляват доставките на: природен газ – с 18.5% до 163 млн. м3

Спрямо юли 2015 г. нарастват доставките на: пропан-бутан – с 31.4%; безоловен бензин – с 23.3%; дизелово гориво – с 27.2%. По данни на НСИ намаляват доставките на: твърди горива – с 16.3%; природен газ – с 15.1%; електроенергия – с 1.2%.

Свързани

Leave a Comment