32,1 млн. MWh е производството на електроенергия у нас от началото на годината

32,1 милиона MWh електроенергия са произведени у нас от началото на годината до 25-и септември. Това показват данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Това количество е с 11,4% по-ниско в сравнение със същия период на миналата година. Потреблението на електрическа енергия също намалява на годишна база. Спадът е с малко над 2% до 27,3 милиона MWh. Износът към 25 септември възлиза на 4,8 млн. MWh, като темпът на неговия спад се забавя до 42,5 на сто.

За въпросния период базовите централи са произвели 26,3 млн. MWh, което на годишна база е намаление с 8,9%. Производството на големите ВЕЦ също намалява сериозно – с близо 30 на сто до 3,6 млн. MWh.

По-ниска генерация се отчита и за ВЕИ централите. За тези, присъединени към преносната мрежа намалението е в размер на 5,51 на сто на годишна база (до 863,8 хил. MWh), а за тези – към разпределителните мрежи, то е с 0,82 на сто (до 1,4 млн. MWh).

Единствените ВЕИ централи, чието производство бележи ръст е на тези на биомаса. Увеличението е с 14,65% (до 75,2 хил. MWh) за присъединените към преносната мрежа и с близо 57 на сто (до 110,3 хил. MWh) за тези към мрежите на електроразпределителните дружества.

Свързани

Leave a Comment