5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ може да работи до 2047 г.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ може да работи до 2047 година. Това са показали резултатите от изследванията, направени от консорциума Русатом Сервис, „Концерн Росенергоатом“ и EDF. Tе предадоха на АЕЦ „Козлодуй“ заключителните отчетни документи по проекта за удължаване на ресурса на 5-и блок с до 30 години. Обосновката за възможността за удължаване на срока на експлоатация на реактора е в обем от 98 хиляди страници.  Предавателния протокол подписаха изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев и генералният директор на АО „Русатом Сервис“ Евгений Салков.

Сегашната лицензия на блока изтича в началото на ноември 2017 г. и предстои АЯР да разгледа обсновката и да се произнесе за издаването на нов лиценз, който е с максимално възможен срок от 10 година.

На събитието, което се състоя в АЕЦ „Козлодуй“ взеха участие министърът на енергетиката Теменужка Петкова, първият заместник генерален директор на „Росатом“ Кирил Комаров, представители на АЕЦ „Козлодуй“, БЕХ, Агенцията за ядрено регулиране и основни организации, участващи в реализирането на проекта.
Резултатите от проведените в рамките на проекта изследвания са показали, че обследваното оборудване, строителните конструкции и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата система за техническо обслужване и ремонт, могат безопасно да бъдат експлоатирани до 2047 г. Това важи при условие, че се извършат дейностите по управление на ресурсните характеристики.
„За нас този проект е изключително важен, защото ние прекрасно разбираме колко голяма роля играят действащите енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“ за България и се радваме, че можем да дадем своя принос за осигуряване на енергийната стабилност на страната“, отбеляза Кирил Комаров.
„Благодарение на отличното сътрудничество между АЕЦ „Козлодуй“ и консорциума АО „Русатом Сервис“ – АО „Концерн Росенергоатом“ – Electricite de France българското правителство изпълнява успешно един от основните си приоритети в енергийния сектор, а именно продължаване срока на експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на атомната централа. Запазването на капацитета на АЕЦ „Козлодуй“ ще гарантира устойчивостта на българската енергийна система“, каза министър Петкова.
Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и Консорциума АО „Русатом Сервис“ – АО „Концерн Росенергоатом“ – Electricite de France за изпълнение на дейностите по разработване на обосновка за удължаване срока на експлоатация на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години бе подписан на 29 септември 2014 г. Срокът за изпълнение на договора е 27 месеца, но той реално е изпълнен за 25 месеца.

Свързани

Leave a Comment