ЕК инвестира над 220 млн. евро в екологични и нисковъглеродни проекти

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 222,7 млн. евро в подкрепа на прехода на Европа към устойчиво и нисковъглеродно бъдеще. С него ще се стимулират допълнителни инвестиции и така ще се осигури финансиране на обща стойност 398,6 млн. евро за 144 нови проекта в 23 страни от ЕС, съобщиха от ЕК.

Тези средства са по Програма LIFE за околната среда и действията по климата. С 323,5 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на околната среда, ресурсната ефективност, природата, биоразнообразието и управлението и информацията, свързани с околната среда.

Конкретно за България ще бъде подкрепен проект на стойност 600 хил. евро. Неговата цел е да се повиши осведомеността за мрежата „Натура 2000“ в България, особено сред земеделските стопани, лицата, отговарящи за управлението на екосистеми, учениците и учителите, за да се предизвикат положителни промени в поведението на тези ключови целеви групи. Организаторите на проекта искат да разпространят идеята, че е възможно и полезно „да живеем добре в пределите на нашата планета“ и тяхната крайна цел е мрежата „Натура 2000“ да влезе в националната учебна програма.

Свързани

Leave a Comment